PODATKI O IZDELKU

tesa® 4382

tesa® 4382

Značilnosti izdelka tesa® 4382 Easy Lift je odličen trak za maskiranje gumijastih delov okoli vgrajenih avtomobilskih stekel. S trakom tesa® Easy Lift se rokuje enostavno in hitro. Zaradi velike gibkosti in lepljivosti v kombinaciji z odličnim lepljenjem barve na nosilec so rezultati barvanja odlični.

Zaradi treh velikosti je tesa® 4382 Easy Lift primeren za vse običajne vrste avtomobilov.
Glavne uporabe tesa® 4382 Easy Lift je odličen trak za maskiranje gumijastih delov okoli vgrajenih avtomobilskih ogledal.
Tehnicni podatki
Nosilec rahlo nakrepan papir
Skupna debelina 170 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 3.5 N/cm
Raztezek pri pretrgu 12 %
Natezna trdnost 47 N/cm
Temperaturna obstojnost 120 °C
Lastnosti
Enostavno odstranjevanje da
Dober oprijem na barvane površine ++
Rob izrazitih barv ++

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.