PODATKI O IZDELKU

tesa® 4120

tesa® 4120

Značilnosti izdelka tesa® 4120 je pakirni trak na osnovi hrbtne strani iz PVC-folije in lepila na osnovi naravnega kavčuka.

Trak tesa® 4120 je mogoče uporabiti na opremi za ročno in samodejno zapiranje.
Glavne uporabe tesa® 4120 se uporablja za ročno zapiranje škatel s srednjo težo.
Tehnicni podatki
Nosilec PVC folija
Skupna debelina 49 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 2 N/cm
Raztezek pri pretrgu 75 %
Natezna trdnost 43 N/cm
Lastnosti
Ročna uporaba da
Enostavno potiskanje ++
Odvijanje z malo hrupa da

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.