PODATKI O IZDELKU

tesa® 4280

tesa® 4280

Značilnosti izdelka tesa® 4280 je samolepilni trak na osnovi PP-filma debeline 25 µm in lepila na osnovi sintetičnega kavčuka.
Izdelek je na voljo v dveh barvah in je med odvijanjem glasen.
Glavne uporabe Ročno in samodejno zapiranje lahkih škatel in škatel s srednjo težo.
Tehnicni podatki
Nosilec PP film
Skupna debelina 42 µm
Vrsta lepila sintetični kavčuk
Lepljenje na jeklo 4.8 N/cm
Raztezek pri pretrgu 145 %
Natezna trdnost 40 N/cm
Lastnosti
Ročna uporaba da

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.