PODATKI O IZDELKU

tesa® 4944

Temporary fastening

Značilnosti izdelka tesa® 4944 je montažni trak za splošno uporabo.
Glavne uporabe Zaradi gibkega tekstilnega spodnjega sloja in velike gramature je trak posebej primeren za lepljenje na grobe, vlaknate površine, na primer za pritrjevanje preprog.
Downloads
Tehnicni podatki
Nosilec tekstil
Barva belo
Skupna debelina 200 µm
Vrsta lepila sintetični kavčuk
Raztezek pri pretrgu 20 %
Natezna trdnost 35 N/cm
Vrsta ločilnega papirja/folije pergamin
Lepljenje na
jeklo (po 14 dneh) 24 N/cm
jeklo (začetno) 14.5 N/cm
PE (po 14 dneh) 8.5 N/cm
PE (začetno) 8 N/cm
PP (po 14 dneh) 24.5 N/cm
PP (začetno) 16 N/cm
PVC (po 14 dneh) 22.5 N/cm
PVC (začetno) 14 N/cm
Lastnosti
Kratkotrajna temperaturna obstojnost 60 °C
Dolgoročna temperaturna obstojnost 40 °C
Lepljivost ++
Odpornost proti staranju (UV) o
Odpornost proti vlagi +
Statična odpornost proti strigu pri 23°C ++
Statična odpornost proti strigu pri 40°C ++
Statična odpornost proti strigu pri 70°C -
Meglenje ++

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.