PODATKI O IZDELKU

tesa® 4962


Značilnosti izdelka tesa® 4962 je dvostranski trak z nepletenim nosilecem in akrilnim lepilom.

teso® 4962 posebej odlikuje:
  • Zelo dobre lastnosti sprijetja na različne substrate
  • Odličen oprijem na grobe površine
  • Odlična temperaturna obstojnost
Glavne uporabe Lepljenje plastičnih in penastih delov, močnih papirjev, tekstila in usnja
Tehnicni podatki
Nosilec netkano
Barva prosojno
Skupna debelina 160 µm
Vrsta lepila lepljiv akrilat
Raztezek pri pretrgu 3 %
Natezna trdnost 8 N/cm
Lepljenje na
ABS (po 14 dneh) 12 N/cm
ABS (začetno) 11 N/cm
aluminij (po 14 dneh) 10.5 N/cm
aluminij (začetno) 10 N/cm
jeklo (po 14 dneh) 12 N/cm
jeklo (začetno) 11.5 N/cm
PC (po 14 dneh) 12.4 N/cm
PC (prekrita stran, po 14 dneh) 14 N/cm
PC (začetno) 13 N/cm
PE (po 14 dneh) 7 N/cm
PE (začetno) 6.5 N/cm
PET (po 14 dneh) 10.5 N/cm
PET (začetno) 9.5 N/cm
PP (po 14 dneh) 10 N/cm
PP (začetno) 8.5 N/cm
PS (po 14 dneh) 13 N/cm
PS (začetno) 12 N/cm
PVC (po 14 dneh) 15 N/cm
PVC (začetno) 11 N/cm
Lastnosti
Kratkotrajna temperaturna obstojnost 200 °C
Dolgoročna temperaturna obstojnost 80 °C
Lepljivost ++
Odpornost proti staranju (UV) ++
Odpornost proti vlagi ++
Odpornost proti kemikalijam +
Odpornost proti mehčalu o
Statična odpornost proti strigu pri 23°C +
Statična odpornost proti strigu pri 40°C o

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.