PODATKI O IZDELKU

tesa® 4964


Značilnosti izdelka Nosilec traku tesa® 4964 je iz gibkega tekstila, ki je odporen proti trganju in z lepilom na osnovi gume.

Lepilo ima veliko gramaturo, zato je dobro primerno za nameščanje na nepravilne površine.

teso® 4964 je v večini primerov možno odstraniti brez ostankov lepila s trdnih površin.

Pred namestitvijo montažnega traku tesa® 4964 na plastične površine je treba opraviti preizkus.
Glavne uporabe
  • Spajanje tekstilnih mrež
  • Pritrjevanje preprog
  • Laminiranje običajnih podpor
Tehnicni podatki
Nosilec tekstil
Barva belo
Skupna debelina 390 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Raztezek pri pretrgu 10 %
Natezna trdnost 80 N/cm
Lepljenje na
ABS (po 14 dneh) 7.8 N/cm
ABS (začetno) 7.3 N/cm
aluminij (po 14 dneh) 7.3 N/cm
aluminij (začetno) 7.2 N/cm
jeklo (po 14 dneh) 7.6 N/cm
jeklo (začetno) 7.5 N/cm
PC (po 14 dneh) 7.5 N/cm
PC (začetno) 7.4 N/cm
PE (po 14 dneh) 5.4 N/cm
PE (začetno) 5.3 N/cm
PET (po 14 dneh) 7.2 N/cm
PET (začetno) 6.5 N/cm
PP (po 14 dneh) 6.9 N/cm
PP (začetno) 6.8 N/cm
PS (po 14 dneh) 7.5 N/cm
PS (začetno) 7.2 N/cm
PVC (po 14 dneh) 7 N/cm
PVC (začetno) 6.9 N/cm
Lastnosti
Lepljivost ++
Odpornost proti staranju (UV) o
Odpornost proti vlagi o
Odpornost proti kemikalijam -
Odpornost proti mehčalu +
Statična odpornost proti strigu pri 23°C o
Statična odpornost proti strigu pri 40°C -

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.