PODATKI O IZDELKU

tesaflex® 60760 PV1

tesaflex® 60760 PV1

Značilnosti izdelka tesaflex® 60760 je obstojen trak iz mehčanega PVC, prevlečen z agresivnim modificiranim gumijasto/smolastim lepilom, ki omogoči lepljenje na raznovrstne površine. tesaflex® 60760 se enakomerno trga z roko.
Glavne uporabe tesaflex® 60760 je najboljša rešitev za začasno opozarjanje na in označevanje premičnih in nepremičnih predmetov, manjših obremenitev.
Tehnicni podatki
Nosilec mehki PVC
Skupna debelina 150 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 2 N/cm
Raztezek pri pretrgu 220 %
Natezna trdnost 33 N/cm
Lastnosti
Primerno za grobe površine ++

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.