PODATKI O IZDELKU

tesa® 4668


Glavne uporabe
  • Popravila materialov iz umetnih mas v zaprtem prostoru in na prostem
  • Popravila rastlinjakov
  • Zapiranje plastičnih vrečk
  • Spajanje folij za parne pregrade
  • Namenjeno predvsem za spajanje folije LDPE v gradbeništvu/stavbah
Tehnicni podatki
Nosilec PE film
Skupna debelina 140 µm
Vrsta lepila akril
Lepljenje na jeklo 3.4 N/cm
Raztezek pri pretrgu 500 %
Natezna trdnost 20 N/cm
Temperaturna obstojnost (30 min) 95 °C
Odporen proti UV žarkom 24 tednov
Lastnosti
Se trga z roko o
Certifikat v skladu s/z SITAC
Odpornost proti površinski obrabi +
Vodotesnost ++

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.