PODATKI O IZDELKU

tesa® 4837

Painting,Stencilling

Značilnosti izdelka tesa® 4837 trak za fasaderska in štukaterska dela iz mehčanega PVC, ki je 2 tedna odporen proti UV-žarkom.
Trak je odporen proti vlagi, blagim alkalnim raztopinam, kislinam in mnogo drugim kemikalijam.
Glavne uporabe tesa® 4837 je oblikovan za zaščito površin pred umazanijo in poškodbami pri barvanju in fasaderskih ter štukaterskih opravilih.
Tehnicni podatki
Nosilec PVC folija
Skupna debelina 115 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 1.5 N/cm
Raztezek pri pretrgu 196 %
Natezna trdnost 20 N/cm
Odporen proti UV žarkom 2 tednov
Lastnosti
Se trga z roko +
Rob izrazitih barv +
Ustreznost +

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.