PODATKI O IZDELKU

tesa® 4173 PV2

Trak iz mehkega PVC za povezovanje žic in kablov, tudi pri višjih temperaturah (do 105°C)

Značilnosti izdelka tesa 4173-PV2 je trak iz mehkega PVC, namenjen povezovanju žic in kablov v snopiče pri temperaturah do 105°C. Zaradi močnega nosilca iz PVC folije in akrilnega lepila na vodni osnovi, je možna le nizka raven uhajanja hlapnih organskih spojin.

Lastnosti
  • Brez kadmija in svinca
  • Brez topil
  • Združljiv z izolacijo PVC brez žic
  • Gibko
  • Odporen proti ozonu
  • Odporen proti abraziji
  • Odporen proti staranju in razpadanju
  • Enakomerno odvijanje
Glavne uporabe Snop žic
Tehnicni podatki
Nosilec PVC folija
Skupna debelina 126 µm
Vrsta lepila akril
Lepljenje na jeklo 1.8 N/cm
Raztezek pri pretrgu 250 %
Natezna trdnost 30 N/cm
Temperaturna obstojnost MIN -25 °C
Temperaturna obstojnost (3000 h) 105 °C
Odpornost proti površinski obrabi (10mm "mandrel") Class A (acc. to LV312)
Odpornost proti površinski obrabi Class A (acc. to LV312)
Odpornost proti plamenu kot kompozit Class B (acc. to LV312)
Dušenje hrupa (decibeli) Class A (acc. to LV312)
Napetost dielektričnega izpada 7000 V

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.