PODATKI O IZDELKU

tesa® 64285

Trak iz napetega polipropilena
tesa® 64285

Značilnosti izdelka tesa® 64285 je trak iz napetega polipropilena z lepilom na osnovi naravnega kavčuka.

tesa® 64285 zagotavlja dobro natezno trdnost in hkrati nizek raztezek.

Izdelek je posebej priporočljiv za dvigovanje z roko.
Glavne uporabe
  • Osnovni material za dvigovanje z roko
  • Možno je tudi paletiranje, pritrjevanje ali povezovanje.
Tehnicni podatki
Nosilec MOPP
Skupna debelina 72 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 4 N/cm
Raztezek pri pretrgu 35 %
Natezna trdnost 180 N/cm
Lastnosti
Odstranjevanje brez ostankov lepila da
Brez razbarvanja da

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.