PODATKI O IZDELKU

NOPI® 4349

Papirni trak za splošno uporabo

Značilnosti izdelka NOPI® 4349 je rahlo krepiran papirni trak za splošno uporabo z lepilom na osnovi naravnega kavčuka.
Glavne uporabe Izdelek je primeren za splošne namene uporabe: zadrževanje, zapiranje, pritrjevanje, nezahtevno pakiranje ipd.
Tehnicni podatki
Nosilec rahlo nakrepan papir
Skupna debelina 110 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 2 N/cm
Lepljenje na grobe površine 0.6 N/cm
Raztezek pri pretrgu 10 %
Natezna trdnost 33 N/cm
Sila odvijanja (širina zvitka > 9 mm) 2.5 N/rolo (30 m/min)
Lastnosti
Se trga z roko ++
Dober oprijem na barvane površine ++
Rob izrazitih barv +

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.