PODATKI O IZDELKU

tesa® 4289

Natezni trak za zelo močno povezovanje

Značilnosti izdelka tesa® 4289 je močen trak za povezovanje iz nateznega polipropilena s sistemom lepila iz naravne gume.

teso® 4289 odlikuje zelo velika natezna trdnost in hkrati majhen raztezek. Proizvod je zelo odporen proti površinski obrabi.
Glavne uporabe Površinska zaščita stekla, vezanje težkih jeklenih cevi, paletiranje, končno tabeliranje lahkih konstrukcij iz valjanega jekla in končnih kovin.
Tehnicni podatki
Nosilec MOPP
Skupna debelina 144 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 5 N/cm
Raztezek pri pretrgu 35 %
Natezna trdnost 420 N/cm
Lastnosti
Odstranjevanje brez ostankov lepila da
Brez razbarvanja da

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.