PODATKI O IZDELKU

tesaflex® 4169

Odličen trak za označevanje tal

Značilnosti izdelka tesaflex® 4169 PV3 je trak, ki označi linijo, z nosilcem iz PVC in akrilnim lepilom na vodni osnovi. Trak je odlična rešitev za trajno označevanje.
Glavne uporabe
  • Označevanje delovnih območij, npr. v tovarnah in skladiščih
  • Vodilne črte za označevanje poti vozil s samodejnim zaznavanjem, npr. transportni roboti
  • Označevanje parkirnih mest in za talne označbe v pisarnah, bolnišnicah, na sejmih itd.
Tehnicni podatki
Nosilec mehki PVC
Skupna debelina 180 µm
Vrsta lepila akril
Lepljenje na jeklo 1.8 N/cm
Raztezek pri pretrgu 200 %
Natezna trdnost 30 N/cm
Lastnosti
Primerno za občutljive površine +
Primerno za grobe površine +

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.