PODATKI O IZDELKU

tesa® 4317

Fino nakrepan papirnati maskirni/zaščitni trak za barvanje z razpršilci

Značilnosti izdelka Ta trak je tanek in gibek ter zato primeren za običajna maskiranja, kot tudi za sušenje v peči do temperature 80 °C.
Glavne uporabe Ta proizvod je odporen proti mokremu peskanju. Barve in kiti se dobro sprijemajo z nosilcem.

Material je možno uporabiti na barvani kovini, gumi, steklu in kromiranih delih.
Tehnicni podatki
Nosilec rahlo nakrepan papir
Skupna debelina 140 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 3.3 N/cm
Lepljenje na grobe površine 1.2 N/cm
Raztezek pri pretrgu 10 %
Natezna trdnost 38 N/cm
Temperaturna obstojnost 80 °C
Lastnosti
Se trga z roko ++
Enostavno odstranjevanje da
Dober oprijem na barvane površine ++
Rob izrazitih barv +
Ustreznost +

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.