PODATKI O IZDELKU

tesa® 4319

Močno nakrepan papirnat maskirni trak za barvanje in pakiranje

Značilnosti izdelka tesa® 4319 je splošno uporaben, močno nakrepan trak za maskiranje iz papirja za razna področja uporabe.
Glavne uporabe Trak je posebej primeren za maskiranje med barvanjem, za pod-tesnjenje in vezanje, kot tudi za zaščito robov papirnatih zvitkov. Proizvod zagotovi dobro lepljivost.
Tehnicni podatki
Nosilec močno nakrepan papir
Skupna debelina 375 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 4.5 N/cm
Raztezek pri pretrgu 58 %
Natezna trdnost 28 N/cm
Lastnosti
Se trga z roko ++
Primerno za grobe površine ++
Dober oprijem na barvane površine ++

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.