PODATKI O IZDELKU

tesa® 4322

Izredno raztezen papirnati maskirni trak za barvanje in pakiranje

Značilnosti izdelka tesa® 4322 je močno nakrepan trak iz papirja za splošno uporabo in različna področja uporabe, ki je predvsem primeren za maskiranje krivin.
Glavne uporabe Proizvod se priporoča predvsem za vsa standardna opravila maskiranja pri barvanju in razpršilnem barvanju z barvami, ki se sušijo na zraku. Izredno velika zmožnost raztezanja gibkega spodnjega sloja zagotovi - tudi na ozkih krivinah - dobro sprijetje. Dobra gibkost omogoči sprijetje na zahtevne konture in grobe površine.
Primeren je tudi za pritrjevanje papirnatih mask, pakiranje in vezanje ter za maskiranje pred zapečatenjem.
tesa® 4322 se uporablja tudi za utrditev zgornjih delov v industriji obuval.
Tehnicni podatki
Nosilec močno nakrepan papir
Skupna debelina 380 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 5 N/cm
Raztezek pri pretrgu 58 %
Natezna trdnost 28 N/cm
Temperaturna obstojnost 60 °C
Lastnosti
Se trga z roko ++
Enostavno odstranjevanje da
Dober oprijem na barvane površine ++
Ustreznost +

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.