PODATKI O IZDELKU

tesa® 4330

Zelo učinkovit papirnati maskirni trak za barvanje in sušenje v peči do 140 °C

Značilnosti izdelka tesa® 4330 je nakrepan, gibek, zaščitni trak, z visoko natezno trdnostjo, odporen proti toploti.
Glavne uporabe Nadaljnje aplikacije, na primer:
  • Maskiranje plošč tiskanega vezja pred platiranjem
  • Vezanje kablov v snopiče
  • Pakiranje
Tehnicni podatki
Nosilec rahlo nakrepan papir
Skupna debelina 175 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 4.8 N/cm
Raztezek pri pretrgu 12 %
Natezna trdnost 42 N/cm
Temperaturna obstojnost 140 °C
Lastnosti
Se trga z roko ++
Enostavno odstranjevanje da
Dober oprijem na barvane površine ++
Rob izrazitih barv +
Ustreznost +

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.