PODATKI O IZDELKU

tesa® 4432

Poseben maskirni trak za peskanje
tesa® 4432

Značilnosti izdelka tesa® 4432 je poseben trak za maskiranje z nosilcem iz močnega, odpornega, stabiliziranega papirja in z močnim lepilom. Zaradi nosilca iz odpornega papirja je tesa® 4432 primeren za šablonski material za peskano steklo, ogledala in kamen.
Tehnicni podatki
Nosilec gladek papir
Skupna debelina 330 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 8 N/cm
Raztezek pri pretrgu 6 %
Natezna trdnost 93 N/cm
Temperaturna obstojnost 100 °C
Lastnosti
Se trga z roko +
Mož.graf.prikaza +
Primerno za peskanje +
Dober oprijem na barvane površine ++
Rob izrazitih barv +
Ustreznost o

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.