PODATKI O IZDELKU

tesa® 4434

Šablonski material za peskanje, zaščito in utrditev

Značilnosti izdelka tesa® 4434 je poseben trak za maskiranje s nosilcem iz močnega, debelega in odpornega papirja, ki je oblikovan za ročno rezanje. Zaradi izredne odpornosti se tesa® 4434 predvsem uporablja za zaščito med brušenjem v delavnicah in podlogo na mizah med izsekavanjem v industriji obuval, usnja in obdelave kovin ter za druga zaščitna opravila.
Glavne uporabe Zaradi debeline in odpornosti je tesa® 4434 primeren tudi za utrditev gornjih delov (usnjenih) in podplatov čevljev.
Tehnicni podatki
Nosilec gladek papir
Skupna debelina 670 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 2.7 N/cm
Raztezek pri pretrgu 6 %
Natezna trdnost 180 N/cm
Temperaturna obstojnost 60 °C
Lastnosti
Se trga z roko o
Mož.graf.prikaza ++
Primerno za peskanje ++
Dober oprijem na barvane površine ++
Rob izrazitih barv o

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.