PODATKI O IZDELKU

tesa® ACXplus 7055

ACXplus High Transparency 1.000 µm

Značilnosti izdelka tesa® ACXplus 7055 je prosojen trak z akrilnim jedrom. Sestavlja ga visokozmogljiv akrilni sistem, odlikujejo pa ga predvsem visoka moč lepljenja, razpršitev obremenitev ter odpornost proti temperaturam in vremenskim razmeram.
Zaradi visoke prosojnosti je zlasti primeren za konstrukcijsko lepljenje prozornih in prosojnih materialov, kot sta steklo in akril.
Viskoelastično, polno akrilno jedro izravnava različne toplotne raztezke lepljenih delov.
Glavne uporabe Lepljenje prozornih in prosojnih materialov v naslednjih panogah:
  • Proizvodnja znakov
  • Okrasne steklene plošče
  • Predelne stene
Tehnicni podatki
Nosilec trdni akrilat
Barva transparentno
Skupna debelina 1000 µm
Vrsta lepila čisti akril
Raztezek pri pretrgu 1000 %
Lepljenje na
aluminij (po 3 dneh) 24 N/cm
aluminij (začetno) 13 N/cm
jeklo (po 3 dneh) 24 N/cm
jeklo (začetno) 15 N/cm
PMMA (po 3 dneh) 17 N/cm
PMMA (začetno) 13 N/cm
steklo (po 3 dneh) 24 N/cm
steklo (začetno) 16 N/cm
Lastnosti
Kratkotrajna temperaturna obstojnost 200 °C
Dolgoročna temperaturna obstojnost 100 °C
Lepljivost +
Odpornost proti staranju (UV) ++
Odpornost proti vlagi ++
Odpornost proti kemikalijam ++
Odpornost proti mehčalu o
Statična odpornost proti strigu pri 23°C ++
Statična odpornost proti strigu pri 70°C +
T-blok +

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.