PODATKI O IZDELKU

tesa® 4287

Natezni trak za povezovanje

Značilnosti izdelka tesa® 4287 je trak za povezovanje iz nateznega polipropilena s sistemom lepila iz naravne gume.

tesa® 4287 odlikuje dobra natezna trdnost in hkrati majhen raztezek. Uporabljen proizvod je zelo odporen proti toploti in mrazu.
Glavne uporabe Paletiranje, povezovanje elektronskih sestavnih delov, spajanje in zapiranje odpremnih škatel.
Tehnicni podatki
Nosilec MOPP
Skupna debelina 79 µm
Vrsta lepila naravni kavčuk
Lepljenje na jeklo 4 N/cm
Raztezek pri pretrgu 35 %
Natezna trdnost 180 N/cm
Lastnosti
Odstranjevanje brez ostankov lepila da
Brez razbarvanja da

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.