PODATKI O IZDELKU

tesa® 4139

Enostranski trak za spajanje
tesa® 4139

Značilnosti izdelka tesa® 4139 je prosojen enostranski trak s hrbtno stranjo iz materiala PETP. Njegov silikonski lepilni sistem zagotavlja odlično lepljenje na »nelepljive«/s silikonom obdelane površine.

Barva: prosojna
Glavne uporabe Silikonski ločilni premaz na hrbtni strani traku tesa® 4139 zagotavlja, da je ta popolna rešitev za spajanje papirja in filmskih ločilnih oblog.
Njegov premaz ohranja sposobnost ločevanja materialov obloge na mestu spajanja.
Zaradi zelo majhne debeline je trak tesa® 4139 primeren za spajanje pri zelo občutljivih strojih.
Tehnicni podatki
Skupna debelina 80 µm
Lepljenje na jeklo 4.5 N/cm
Lepljenje na silikon 3.5 N/cm
Raztezek pri pretrgu 40 %
Natezna trdnost 30 N/cm

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.