PODATKI O IZDELKU

tesa® 69402

50 µm optično jasen trak za prehodna območja

Značilnosti izdelka tesa® 69402 je visoko prosojen trak za prehodna območja, izdelan v nadzorovanih razmerah čistega prostora in zasnovan za optično jasno laminiranje.

Posebne lastnosti:
 • Visok prenos in nizka zameglitev
 • Izvrstna temperaturna odpornost ter odpornost proti vlagi in UV-žarkom
 • Izvrstna odpornost roti beljenju
 • Odlična združljivost z indijevim kositrovim oksidom (ITO) (brez kislin)
 • Zelo dobra stabilnost mehurčkov (odvajanje plinov v plastičnih podlagah)
 • Velika moč lepljenja
 • Uravnotežene lastnosti laminiranja (zapolnjevanja rež) in premoščanja
 • Gladka in preprosta odstranitev obloge
Glavne uporabe
 • Optično jasno laminiranje folij na trdne ali gibljive podlage, zlasti pri kapacitivnih zaslonih na dotik
 • Lepljenje gibljivih zaslonov na dotik na zaščitne pokrove ali leče
 • Laminiranje optičnih filmov, npr. za zaščito zaslonov in filmov za preprečevanje nastajanja drobcev
Tehnicni podatki
Nosilec nič
Barva transparentno
Skupna debelina 50 µm
Vrsta lepila čisti akril
Vrsta ločilnega papirja/folije PET
Barva ločilnega papirja/folije transparentno
Debelina lahko odstranljivega ločilnega papirja/folije 50 µm
Debelina težko odstranljivega ločilnega papirja/folije 50 µm
Prenos (380 - 780nm) > 99 %
Meglica < 0.5 %
Indeks lomljenja 1.48
Lepljenje na
PC (začetno) 6.4 N/cm
PET (začetno) 4.3 N/cm
PMMA (začetno) 6 N/cm
steklo (začetno) 6.3 N/cm

Izdelki tesa® vsak dan dokazujejo svojo izjemno kakovost v zahtevnih okolišcinah in so redno predmet strogih pregledov. Vse informacije in priporocila so navedeni po našem najboljšem znanju na osnovi naših prakticnih izkušenj. Ne glede na to družba tesa SE ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, vkljucno s, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitnim jamstvom o primernosti za prodajo ali ustreznosti za dolocen namen. Zato je uporabnik sam odgovoren, da preveri, ali je izdelek tesa® primeren za dolocen namen in nacin uporabe. V primeru dvoma vam bo naša tehnicna podpora z veseljem svetovala.